خاطرات دلنشین ما

در تاریخ 15/5/1385 خدا یکی از پاکترین فرشته های آسمونیش رو مهمون خونه ماکرد.فرشته ای که وجودش سرشار از خیر و برکت بود واسمون وبا وجودش هوای خونه ما رو پر از عطر یاس و مریم کرد.وخدایی که این هدیه رو به ما داد ما رو تا ابد وام دار خودش کرد.خدای بزرگ ممنونیم

دی 95
1 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
13 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
14 پست
دی 91
38 پست
آذر 91
82 پست
آبان 91
52 پست
مهر 91
45 پست
شهریور 91
1 پست