سوال سخت ستاره از مامانی

 

این پست فقط واسه ثبت در خاطراتم نوشته شده.

امروز وقتی از مدرسه اومد ازم پرسید مگه نه اینکه حضرت ادم وحوا اولین

نفرایی بودند که خدا افرید.گفتم اره.گفت خب اونا هم بچه دار شدند ؟یه شکی

کردم تو جوابش وگفتم دقیق نمی دونم ولی حتما همینطور بوده دیگه.

میگه خب بچه هاشون که نمی تونستند با خودشون ازدواج کنندچون باهم

خواهر و برادر بودند.پس چه طوری بقیه ادما به وجود اومدند؟متفکر

تا حالا خودم به این قضیه فکر نکرده بودم.حالا یا چون امروز واسه یه مسئله ای

حال خوشی ندارم فکرم کار نمیکنه یا ...منتظرم تا بابای ستاره بیدار بشه و

ازش بپرسم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید